• Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul Offıce Binası Kat:18 No:139 Başakşehir/İstanbul
 • info@24portfoy.com.tr

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?

Yeni iş modelleri, sürdürülebilir kalkınma modelleri!

Sürdürülebilir kalkınma, insanların ihtiyaçlarının daha rahat karşılanmasını ifade eder. Bunu hedeflerken aynı zamanda gelecek nesillerinde ihtiyaçları dikkate alınır. Sürdürülebilir kalkınma, sosyal ve çevresel faktörleri dengelemeyi hedeflemektedir. Sürdürülebilir kalkınma nedir sorusuna bu şekilde tanımlamalar verebiliriz.

Özellikle sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi sağlamak için bu alanlarda dengeli bir ortam yaratılma gerekir. Bu dengeden kasıt:

 • Su kaynaklarının yönetimi
 • Hava kalitesi
 • Çevre dostu enerji kaynaklarıdır.

Sürdürülebilir Kalkınma için 3 Model

Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için 3 model tasarlanmıştır. Bunlar, ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerden oluşur. Bu üç model, birbiriyle ilişkili bir biçimde ele alınır. Bu üç boyutu incelemek için “Sürdürülebilirlik Kavramı Nedir?” içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Sürdürülebilir Kalkınmanın Önemi

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte insanların yaşam süresi uzadı. Bununla beraber insanlar yaşamlarını teknolojik nimetlerle beraber daha kolay sürdürebiliyor. Bu durumların neticesinde insan nüfusunda ciddi bir artış oldu. Bu nüfus yoğunluğu, çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda sorunları da beraberinde getirdi. Bu sorunların başı, iklim krizidir. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için iklim krizini ciddiye almalı, gelecek hedeflerimizi bu eksende oluşturmalıyız. Sürdürülebilir kalkınmanın önemini, özellikle iklim krizi bağlamında ele alabiliriz. Bu krizin dünyaya etkileri günümüzde konuşulabilecek ve erken çözüme kavuşacak düzeydedir. Ancak ciddiye alınmadığı takdirde gelecek nesiller için önemli sorunlara yol açacaktır.

Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma ile birlikte gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözetecek çalışmalar yapılmalıdır. Bu kapsamda Birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri, bizim ve gelecek nesiilerin daha iyi bir ortamda yaşaması adına önemli maddeler içeriyor.

BM’nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Nedir?

Birleşmiş Milletler (BM) sürdürülebilir kalkınma hedefleri için 17 maddeden oluşan bir amaç belirledi. Bu maddeler;

 1. Yoksulluğa son
 2. Açlığa son
 3. Sağlık ve kaliteli yaşam
 4. Nitelikli eğitim
 5. Toplumsal cinsiyet eşitliği
 6. Temiz su ve sanitasyon
 7. Erişebilir ve temiz enerji
 8. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme
 9. Sanayi, yenilikçilik ve altyapı
 10. Eşitsizliklerin azaltılması
 11. Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar
 12. Sorumlu üretim ve tüketim
 13. İklim eylemi
 14. Sudaki yaşam
 15. Karasal yaşam
 16. Barış, adalet ve güçlü kurumlar
 17. Amaçlar için ortaklıklar

BM’nin 17 maddesi bu eylemleri içeriyor. Çevresel faktörleri hedefleyen maddelerin dışında sosyal yapının tesisi için belirlenen maddeler, toplumlara göre farklılık gösterebilir.

Sürdürülebilir kalkınma nedir içeriğimizle, dünyanın daha iyi bir geleceğe ulaşması adına sürdürülebilir kalkınma nedir sorusuna ve önemine değindik.