• Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul Offıce Binası Kat:18 No:139 Başakşehir/İstanbul
  • info@24portfoy.com.tr

Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarında Stopaj Vergisi İndirimi

Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarında Stopaj Vergisi İndirimi

Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarında Stopaj Vergisi İndirimi

 23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin stopaj oranları ile ilgili bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu karara göre 23 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında gerçek kişi müşterilerimiz tarafından satın alınacak gayrimenkul veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının herhangi bir tarihte elden çıkarılması sırasında elde edilecek gelirlere %0 stopaj uygulanacaktır. Karar öncesi bireysel yatırımcılarımız için katılma paylarından elde edilen alım-satım getirisi %10 stopaja tabi tutulurken, 31 Marta kadar satın alınan paylardan %0 stopaj uygulanması kararlaştırılmıştır. 30.07.2021 tarihli 4311 Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 30.09.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

   2020 yılı sonu itibariyle, gayrimenkul yatırım fonları 8,5 milyar TL seviyesine ulaşırken, girişim sermayesi yatırım fonları 3,3 milyar TL seviyesine ulaşarak, sektördeki hızlı büyümeyi ve gelişmeyi gözler önüne sermiştir. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan uygulamayla birlikte, nitelikli yatırımcıların alternatif yatırım fonlarına olan ilgisinin artacağını varsayıyoruz. Hem gayrimenkul yatırım fonlarında hem de girişim sermayesi yatırım fonlarında ki mevcut vergi avantajlarına ek olarak bireysel yatırımcılarda stopaj vergisinin %0 olması, kesinlikle alternatif yatırım fonlarını daha cazip bir konuma getirdiğini yadsıyamayız.

Stopaj Vergisi Nedir?

Ülkemizdeki vergi sistemi, gelir elden kişilerin gelirlerini beyan ettikten sonra gerçekleştirdikleri söz konusu beyan dikkate alınarak tutardaki vergiyi ödemeye yükümlü tutulmalarıdır. Lakin bazı durumlarda vergi beyanından önce gelirden  kesinti yapılabilmektedir. Stopaj vergisi, gelir ve kurumlar vergisine bağlı olan kazançlara ilişkin vergi miktarının, elde edilmiş olan gelirin henüz sahibine geçmeden kesilmesiyle birlikte iş sahibi adına  vergi dairesine tutarın yatırılması yoluyla tahsil edilen vergi türünün adıdır.

 

Misal, işveren olarak firmanızdaki çalışanlara meslek hizmetlerinden dolayı yapacağınız ödeme esnasında , tutardan belli bir miktarda stopaj vergisi için kesinti yapmanız ve bu tutarı vergi dairesine yatırmanız gerekir. Bu durum, çalışanınızın meslek hizmeti karşılığında elde ettiği ödemeye ilişkin vergi tutarını, beyan etmesine ve ödemesine gerek kalmayacağı anlamını taşır.

 Stopaj vergisinin amacı;

  • vergi maliyetlerini azaltmak
  • vergi tahsilatının daha güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak
  • vergi gelirlerinin daha hızlı ödenmesini sağlar.
  • kayıp ya da kaçak riskinin azaltılmasına olanak sağlar.

 

 Ece Şahin - İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı