• Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul Offıce Binası Kat:18 No:139 Başakşehir/İstanbul
 • info@24portfoy.com.tr

Kitle Fonlaması Nedir?

Kitle Fonlaması Nedir?

Kitlesel fonlama nedir, yatırımcılar için hangi avantajları sağlar, hepsi bu içerikte!

Kitle fonlaması (crowdfunding), genellikle internet tabanlı gerçekleştirilen bir finansman yöntemidir. Bu yöntemle bir projenin ya da girişimin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla insanların katkıda bulunması hedeflenir. Kitle fonlaması, projenin veya ürünün potansiyel destekçileriyle doğrudan bağlantı kurar ve fon sağlamayı amaçlar.

Proje sahipleri ya da girişimciler, özellikle kitle fonlama platformları üzerinde projelerini tanıtır ve destekçilerden bağış, önceden satış veya hisse gibi farklı katkı seçenekleri sunar. Projenin veya girişimin beğenilmesi durumunda, insanlar maddi katkıda bulunabilmektedirler. Katkıda bulunanlar belirli bir miktar ödeme ile projenin gerçekleşmesine sebep olurken aynı zamanda ürünün elde edilmesinde hak sahibi olurlar.

Kitle fonlama ile geleneksel finansman yöntemlerine alternatiflik ortaya çıkmıştır. İşletmeler, sanatçılar, yaratıcı projeleri, teknoloji girişimleri ve sosyal inisiyatifler gibi çeşitli sektörlerdeki kitle fonlamasında yararlanabilmektedirler.

Kitle Fonlamasının Amacı Nedir?

Kitle fonunun temel amacı, girişimlere gereken finansman desteğini sağlamaktır. Küçük yatırımcılar ile girişimcileri buluşturarak “kazan- kazan” modelini uygular. Kitle fonlamasının amaçları şu şekilde sıralanabilir;

 • Finansal Kaynak Sağlamak: Girişimcilerin veya projelerin , geleneksel finansman kaynaklarına erişimleri sınırlı olduğu durumlarda veya risk sermayesi yatırımcılarının ilgisini çekmediğinde finansal kaynak fırsatı sunar.
 • Pazar Araştırması ve Doğrulama: Projenin ya da ürünün müşterilerinin alakalı bir ilgi gösterip göstermeyeceğini belirlemek için pazar araştırması aracı olarak da kullanılabilmektedir. Kampanya başarılı olduğunda, projenin talep göreceğine dair bir kanıt elde edilebilmektedir.
 • Topluluk Oluşturma ve Bağlılık: Kitle fonlaması, projeyi destekleyen bir topluluk oluşturmayı sağlar. Destekçiler, projenin veya girişimin başarılı olmasını isteyen sadık bir müşteri tabanı oluşturan kişilerdir.
 • Pazarlama ve Marka Farkındalığı: Kitle fonlaması kampanyaları, projeyi tanıtmak amacıyla geniş kitlelere ulaşmayı etkili bir pazarlama aracı olabilir. Kampanya sürecinde, projenin veya girişimin hikayesi ve değeri paylaşılır, medya ilgisi çekilir. Bununla birlikte marka farkındalığında da artış gerçekleşir.
 • Erken Benimseme ve Geri Bildirim: Kitle fonlaması, projenin veya ürünün erken benimsenmesini ve destekçilerden geri bildirim almayı mümkün hale getirir. Geri bildirimler vasıtasıyla projenin geliştirilmesine ve iyileştirilmesine imkan tanır.

Kitle Fonlaması Nasıl Çalışır?

Kitle fonlamasının çalışma süreci şu şekilde sıralanabilir;

 1. Projeye Hazırlık: Proje sahipleri, kitle fonlaması için planlama ve hedefler belirler. İyi bir proje ile etkileyici bir sunum hazırlığı ve hikaye kurgusu, cazip avantajlar ortaya çıkartır.

 2. Kitle Fonlama Platformu Seçimi: Girişimin desteklenmesi için kullanılacak kitle fonlama platformu seçilir.
 3. Tanıtım: Projenin tanıtımıyla birlikte, sosyal medya, web siteleri, blogları ve basın bültenleri gibi kanallar vasıtasıyla kampanya hakkında bilgi yayılır.
 4. Hedefe Ulaşma ve Süre Son: Kampanyanın hedefine ulaşması durumunda, toplanan fonlar projenin gerçekleşmesi veya ürün üretimi için kullanır.
 5. Proje Gerçekleştirme veya Ürün Teslimi: Hedefe ulaşılan durumda, projenin gerçekleştirilmesi ya da ürünün üretimi başlar. Bu kısımda, destekçilere vaat edilen özel teklifler veya ürünler teslim edilir.

Kitle fonlaması için platformdan platforma veya projeden projeye farklılık gösterebilir.

Kitle Fonlaması Projeleri Nasıl Seçer?

Kitle fonlaması projeleri seçerken, kitle fonlamasını platformları genellikle şu faktörleri değerlendirir;

 • Proje Kalitesi ve Yaratıcılık: Kitle fonlama platformları, projenin kalitesini ve yaratıcılığını değerlendirir. İyi bir projenin, ilgi çekici, orijinal ve yenilikçi olması önemlidir.
 • Potansiyel Pazar Talebi: Platformlar, projenin veya ürünün potansiyel pazar talebini değerlendirir. Projeyi destekleyecek hedef kitle varlığı, talebin yeterli olduğu ve projenin rekabet avantajı sağladığı göz önünde bulundurur.
 • Etkileyici Sunum ve Hikaye: Proje sahipleri, kitle fonlaması platformlarına girişimlerini etkili bir hikaye kurgusu üzerinden anlatmalıdır. Bu sayede yatırımcılarla duygusal bağ kurmak mümkün olacaktır.
 • Finansal Hedefler ve Kullanım Planı: Projede toplanacak fonların miktarı ve nasıl kullanılacağı açık bir biçimde belirtilmelidir. Girişimciler, yatırımcılara fonların ne amaçla kullanılacağı noktasında güven vermelidir.
 • Projede Uygunluk ve İtibar: Platformlar, girişimlerin platformun belirlediği politika ve kurallara uygunluğunu değerlendirmektedir. Aynı zamanda proje sahiplerinin güvenilirliğini ve geçmiş başarılarını da göz önünde tutarlar.
 • Destekçi Katılımı ve Pazarlama Stratejisi: Proje sahipleri, projelerini nasıl pazarlayacaklarını ve destekçilerin katılımını nasıl sağlayacaklarını açıkça göstermelidir. İyi bir pazarlama stratejisi ve geniş bir destekçi ağı, projenin başarısını arttırabilir.
 • Risk ve Geri Ödeme: Platformlar, girişimin potansiyel risklerini ve geri ödeme planını değerlendirir. Yatırımcılara karşı sorumluluklarını yerine getirebilecek ölçekte bir planın olması da önemlidir.

Kitle Fonlamasının Avantajları Nelerdir?

Kitle fonlamasının hem girişimlere hem yatırımcılara birçok avantajı vardır. Bu avantajları maddeler halinde vermek gerekirse;

 • Finansman sağlar
 • Pazar araştırması ve bu araştırmanın doğrulamasını gerçekleştirme imkanı
 • Topluluk oluşturma ve bu kitle üzerinde bağlılık oluşturma
 • Pazarlama ve marka farkındalığı gerçekleştirmek
 • Finansal bağımsızlık kazanma yollarını sunması
 • İş birlikleri ve ağ oluşturma imkanı

Kitle Fonlamasının Dezavantajları Nedir?

Çeşitli girişimlerin desteklenmesi için kullanılan bir finansman yöntemidir. En fazla desteklenme potansiyeline sahip projeler ise;

 • Yaratıcı projeler
 • Teknoloji ve inovasyon projeleri
 • Sosyal girişim projeleri
 • Spor ve oyun projeleri
 • Sürdürülebilir projeler

Kitle Fonlaması ile Ne Tür Projeler Desteklenir?

Kitle fonlaması, geniş bir yelpazedeki projelerin destek görmesi için kullanılan finansman yöntemidir. İşte kitlesel fonlama ile desteklenebilecek proje örnekleri;

 • Yeni Ürünler ve İnovasyon: Kitle fonlaması, yeni ürünlerin geliştirilmesi ve ürün iyileştirilmesi için kullanılabilir. Örnek olarak, elektronik cihazlar, moda ürünleri, mutfak gereçleri gibi farklı sektörlerden ürünler kitle fonlaması ile desteklenebilmektedir.
 • Film ve Belgesel Projeleri: Sinema sektöründe, film yapımı ve belgesel projeleri kitle fonlamasıyla desteklenir. Prodüksiyon maliyetlerini çevirmek, ekipman kiralamak veya dağıtım sürecini finanse etmek için kitle fonlamasından destek alabilmektedir.
 • Sanat ve Kültür Projeleri: Kitle fonlaması, resim, heykel, fotoğraf, sergi düzenleme gibi sanat ve kültür projelerine finansman sağlamak adına kullanılır. Sanatçılar, kendi çalışmalarını sergilemek, sanat projelerini hayata geçirmek ya da sanat atölyeleri açmak için kitle fonlaması tercih sebebi olabilmektedir.
 • Sosyal İçerik ve Medya Projeleri: Podcast’ler, web siteleri, video oyunları, çevrimiçi içerik platformları gibi dijital medya projeleri de kitle fonlaması ile desteklenebilir. Bu projeler, içerik üretimi ve dağıtım maliyetlerini karşılamak ya da içerik üretimini arttırmak için destek alabilirler.
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri: Sosyal sorunları yönelik projeler, kitle fonlaması aracılığıyla desteklenir. Örneğin, eğitim projeleri, çocuklara yardım projeleri, toplumsal bilinçlendirme etkinlikleri gibi girişimler, destekçilerden gelen fonlarla hayata geçebilir.

 

Bu örnekler birkaç örneğin temsiliyeti olup, farklı sektörlerin de bu örneklerde olabileceğini vurgulamak isteriz.

Kitle Fonlaması ile Başarılı Olan Projeler Nelerdir?

Kitle fonlaması ile başarılı olan girişimlere spesifik anlamda örnekler vermek yerine, başarılı olan projelerin ortak özelliklerinden bahsetmek daha doğru olacaktır. Dolaysıyla bu ortak özellikleri sıralayacak olursak şu şekilde bir sıralama doğru olacaktır;

 

 1. İyi bir sunum ve hikaye anlatımı ile birlikte girişimler, yatırımcılar tarafından desteklenebilir.
 2. Doğru hedef belirleme ile hedeflerini açıkça belli eden girişimlerin yatırımcılar tarafından tercih edilmesi.
 3. Pazarlama stratejisini doğru ve sürdürülebilir şekilde kurgulayan projelerin desteklenmesi de yatırımcıların dikkat ettiği bir unsurdur.
 4. İyi bir iletişim ağı ile projelerin tanıtılması ve medya ilişkilerinin iyi kurulması da bu unsurlar arasındadır.
 5. Şeffaflık ve güven politikasını benimsemek, başarılı olan girişimlerin ortak özellikleri arasındadır.

Kitle Fonlamasının Geleceği ve Trendleri Nelerdir?

Kitle fonlamasının geleceğinin nasıl şekil alacağı ve var olan trendleri nelerdir sorusuna doğru yanıt vermek için şu şekilde bir cevap kurgusu oluşturmak önemli olacaktır. Bu kurgu;

 • Sektörel Çeşitliliğin Sağlanması: Birçok farklı sektörün desteklenmesi ve bu anlamda çeşitliliğin ilgili fonlarda sunulması, yatırımcılar için bu mecraların kullanılmasını da destekler.
 • Küresel Ölçek: İnternetin yaygınlık göstermesi ve küresel bağlantıların oluşmasıyla birlikte bu fonlar küresel ölçekte daha yaygın hale gelmiştir. Girişimciler, projelerini dünyanın farklı yerlerine sunarak destekçi ağlarını genişletebilmektedir. Bu sayede girişimlerin hayata geçmesi de kolaylaşacaktır.
 • Sosyal Etki Odaklı Projeler: Çalışma amaçlarını sosyal sorunları çözmek amacıyla girişimlerin, sürdürülebilirlik, çevre koruma, eğitim, sağlık ve sosyal adalet gibi alanlarda sosyal etkiye odaklı kurmaları, bu projelerin desteklenmesi adına önemlidir.

Kitle Fonlaması ile İlgili Yasal Düzenlemeler Nelerdir?

 

Kitle fonlaması, farklı ülkelerde farklı yasal düzenlemelere dahil olabilir. Bu düzenlemeler;

 1. Menkul kıymetler ve hisse senetleriyle ilgili düzenlemeler
 2. Kamu ihale kanunları olabilir
 3. Tüketici koruma odaklı kanunlar olabilir
 4. Vergi yükümlülükleri ile ilgili düzenlemeler
 5. İşletme lisansları ve kayıt gereklilikleri ile ilgili düzenlemeler

Kitle Fonlamasında Riskler ve Yönetilme Biçimleri

Özellikle girişimciler ve projeler için birçok fırsat ortaya çıksa da, bazı riskleri de barındırır. İşte kitlesine fonlamasında karşılaşılan yaygın riskler ve bu risklerin yönetim biçimleri şunlardır;

 1. Proje Başarısızlığı: Projenin kitle fonlaması kampanyası başarısız olabilir. Bununla beraber hedeflenen fon miktarına ulaşılamayabilir. Bu durumda, proje sahibi planlarını gözden geçirmelidir. Pazarlama stratejilerini iyileştirilmeli ve projenin cazibesini arttırmak için geri bildirimlere odaklanmalıdır. Ayrıca, alternatif finansman kaynaklarını araştırarak projenin hayata geçirilmesine devam etmek de bir seçenek olabilir.
 2. Sınırlı Yatırımcı Geri Ödemesi: Fonlama kampanyalarında, yatırımcılar genellikle projenin başarılı olması ve gelir elde etmesi durumunda geri ödeme almayı hedefler.
 3. Hukuki Sorunlar: Hukuki risklere maruz kalabilir, sözleşmeler, fikri mülkiyet hakları, tüketici koruma yasaları ve vergi yükümlülükleri gibi konulara dikkat çekmek de önemli olacaktır.
 4. İtibar Zararı: Kampanyaların kötü yönetilmesi, gerçekçi olmayan vaatler verilmesi veya beklenen sonuçların sağlanamaması, destekçiler ve kamuoyu tarafından olumsuz olarak algılanabilir. Proje sahiplerinin, dürüstlük, şeffaflık ve düzgün iletişim prensiplerine bağlı kalması önemli olacaktır.

Kitle Fonlamasında En Çok Tercih Edilen Sektörler Nelerdir?

Kitle fonlamada en fazla tercih edilen sektörler için genel bir sıralama yapılacak olursa;

 1. Yaratıcı Endüstriler
 2. Teknoloji ve İnovasyon
 3. Sosyal Girişim Projeleri
 4. Perakende ve Ürün Geliştirme
 5. Seyahat ve Turizm