• Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul Offıce Binası Kat:18 No:139 Başakşehir/İstanbul
  • info@24portfoy.com.tr

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi, bir kişinin belirli bir gayrimenkulü satın almayı taahhüt ettiği, ancak henüz tapu devri gerçekleşmemiş bir sözleşmedir.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi, bir kişinin belirli bir gayrimenkulü satın almayı taahhüt ettiği, ancak henüz tapu devri gerçekleşmemiş bir sözleşmedir. Bu sözleşme, satıcı ile alıcı arasında yapılan bir anlaşmadır ve belirli koşullar altında gayrimenkulün satışını gerçekleştirmeyi amaçlar.

Sözleşme genellikle bir tarih belirler ve bu tarihe kadar satıcının gayrimenkulü satın alıcıya satma yükümlülüğünü içerir. Alıcı da belirli bir tarihe kadar ödeme yapmayı kabul eder. Bu süre zarfında tapu devri işlemleri tamamlanmadığından gayrimenkulün mülkiyeti henüz alıcıya geçmez.

Sözleşme genellikle satıcı ile alıcı arasında belirli koşulların sağlanmasını içerir; örneğin, belirli bir tarih öncesinde alıcı tarafından ödeme yapılması veya belirli koşulların yerine getirilmesi gibi. Bu koşulların yerine getirilmesi durumunda, sözleşme şartlarına göre satış gerçekleşir ve tapu devri yapılır. Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi, taraflar arasında taahhütleri belirler ve tarafların haklarını korur. Ancak bu sözleşmeyi detaylı bir şekilde incelemek ve gerektiğinde bir hukuk uzmanından destek almak, her iki tarafın da haklarını koruması açısından önemli olacaktır.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Neden Yapılır?

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi, bir gayrimenkulün satışıyla ilgili olarak taraflar arasında belirli hak ve yükümlülükleri düzenlemek için yapılır. 

Taahhütlerin Belirlenmesi: Satıcı ile alıcı arasında gayrimenkulün satışıyla ilgili taahhütlerin netleştirilmesi. Satıcı, belirli bir süre içinde gayrimenkulü satmayı taahhüt ederken, alıcı da belirli şartlarda ödeme yapmayı taahhüt eder.

Koşulların Belirlenmesi: Satışın gerçekleşmesi için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekebilir. Örneğin, alıcı belirli bir tarihe kadar ödeme yapmalı veya belirli şartları sağlamalıdır.

Mülkiyetin Geçiş Süreci: Tapu devri gibi süreçlerin tamamlanması için zaman tanınması. Tapu devri işlemleri tamamlanana kadar, gayrimenkulün mülkiyeti henüz alıcıya geçmez.

Tarafların Haklarının Korunması: Sözleşme, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirleyerek, her iki tarafın da güvende olmasını sağlar. Örneğin, ödeme yapılmaması durumunda veya belirli koşulların yerine getirilmemesi durumunda tarafların haklarını korur.


Yasal Güvence: Yasal bir belge olması sebebiyle, her iki tarafın da anlaşmazlık durumunda yasal dayanağı olur ve mahkeme süreçlerinde referans olarak kullanılabilir.


Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Noterde Yapılmaz Ne Olur?

Kanuni Güvencelerden Yoksun Olma: Noterde yapılmayan bir sözleşme, yasal güvencelerden yoksun olabilir. Noter onayı olmayan sözleşmeler, yasal açıdan daha zayıf olabilir ve tarafların haklarını korumak için daha az dayanak sağlayabilir.


Yasal Geçerlilik Sorunu: Noter onayı olmayan sözleşmelerin yasal geçerliliği konusunda belirsizlikler olabilir. Bu durumda, sözleşme taraflar arasında anlaşmazlığa yol açabilir ve hukuki süreçler daha karmaşık hale gelebilir.


Tarafların Korunmaması: Noter onayı olmayan bir sözleşme, tarafların haklarını korumada eksikliklere sebep olabilir. Özellikle sözleşme şartlarının yerine getirilmemesi durumunda, tarafların hukuki olarak korunması daha zor olabilir.


Tapu Devri Sorunları: Noterde yapılmayan bir satış vaadi sözleşmesi tapu devri sürecini etkileyebilir. Tapu devri için gerekli olan belgelerin eksikliği veya yetersizliği nedeniyle, gayrimenkulün tapu devri süreci aksayabilir veya sorunlu hale gelebilir.


Noter onayı, sözleşmenin yasal güvence altına alınması ve tarafların haklarının korunması için önemlidir. Bu nedenle gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin noterde yapılması, tarafların güvende olması ve olası anlaşmazlıklarda yasal dayanak sağlaması açısından büyük önem taşır.