• Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul Offıce Binası Kat:18 No:139 Başakşehir/İstanbul
  • info@24portfoy.com.tr

Erguvan Gayrimenkul Yatırım Fonu

Katılım ticaret ve finans ilkelerine uygun gayrimenkul yatırımları ve katılıma dayalı faizsiz para ve sermaye piyasası araçları yatırımı yapılacaktır.

Erguvan Gayrimenkul Yatırım Fonu

Fon’un yatırım stratejisi değer artışı, alım satım kazancı ve kira geliri elde etmek olup, bu amaçla arsalar, binalar veya bağımsız bölümler satın alınacaktır.
Fon portföyüne katılım ticaret ve finans ilkelerine uygun gayrimenkul yatırımları ve faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları ile yatırım fonu katılma payları da dahil edilebilecektir.

Erguvan Gayrimenkul Yatırım Fonu

İletişim